Iedzīvotāju skaits cietoksnī

1848 – Krievijas militāri statistiskais apkskats (1852) fiksēja cietoksnī  9658 iedzīvotājus

1897 –  Krievijas Pirmā tautas skaitīšana cietoksnī fiksēja 4716 iedzīvotājus: 4010 vīriešus un 706 sievietes.

1906 – Vitebskas guberņas apdzīvoto vietu rādītājā cietoksnī fiksēti 317 brīvie cilvēki: 113 vīrieši un 204 sievietes.

1941.-1944 – Cietokšņa teritorijā pēc padomju datiem gāja bojā 45 000 karagūstekņu, savukārt garnizona kapos apbedīti  26 ooo bojā gājušie.

………

2009 – Pēc Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas datiem cietoksnī oficiāli reģistrēti 1299 iedzīvotāji

2012 – Pēc Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas datiem cietoksnī oficiāli reģistrēti 1217 iedzīvotāji

2. redute

2.redute ir izvietota cietokšņa ziemeļu pusē, mūsdienās atrodas starp Šuņu ezeru un Daugavpils – Rīga dzelzceļa līniju, Cēsu ielas tuvumā. Nav saglabājies.

Redute                                                                                                                                                                    Vārdnīca

Cietoksnis PSRS topogrāfiskajā kartē. M 1: 200 000

 

Cietoksnis PSRS topogrāfiskajā kartē. M 1: 100 000

 

Cietoksnis PSRS topogrāfiskajā kartē. M 1: 50 000

 

Cietoksnis PSRS topogrāfiskajā kartē. M 1: 25 000

 

Cietoksnis PSRS topogrāfiskajā kartē. M 1: 10 000

 

 

Cietoksnis Latvijas armijas kartē: 30. gadi

Cietokšņa kartes un plāni

Cietoksnis Daugavpils pilsētas plānā: 20.gs. beigas

Cietokšņa kartes un plāni

Helebarde

Helebarde [fr. hallebarde] – kaujas cirvis ar garu kātu un šķēpu galā. [Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots , 274. lpp.]