Pirmā helebarde pie Nikolaja vārtiem 2013. gada septembrī. Foto A.Mahļins

Pirmā helebarde pie Nikolaja vārtiem 2013. gada septembrī. Foto A.Mahļins