Helebarde

Helebarde [fr. hallebarde] – kaujas cirvis ar garu kātu un šķēpu galā. [Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots , 274. lpp.]