Inženieru arsenāls

Inženieru arsenāls Imperatora 8.

Būvēts 1832. – 1845.gadā ampīra stilā. Apbūves laukums 4808 m2 , kopējā platība 6974 m2, zemes gabala platība  9100 m2.

Atrodas noliktavu zonā, labi pārskatāmā un pieejamā vietā. Apjozta ar žogu, veido perimetrālu kvartāla apbūvi. Divstāvu ķieģeļu mūra ēka, fasādes gludi apmestas, sienas plaknē – horizontāls un daļēji horizontāls rustojums. Abu stāvu telpas segtas ar velvju pārsegumiem. Ēka daļēji saglabājusi sākotnējo apjomu un agrāko pārbūvju pēdas.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Inženieru arsenāls aero fotogrāfijās

DAUGAVPILS CIETOKŠŅA INŽENIERU ARSENĀLA KREATĪVĀ KONSERVĀCIJA

Diplomdarba autors Oto Ozols (RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, 2012 oto.ozols@gmail.com)
Diplomdarba galvenais konsultants Pēteris Blūms

Darbā piedāvāta jauna, laikmetīga alternatīva – ekonomisks, saudzējošs, reversibls risinājums Daugavpils cietokšņa apbūves saglabāšanai. Kreatīvā konservācija – rada iespējas vēsturisko būvi padarīt pieejamu sabiedrībai, izmantot to izzināšanai, izglītojošai un rekreatīvai lietošanai, pilnībā saglabājot gan tās oriģinālo substanci, gan visas iespējas labvēlīgāku ekonomisko apstākļu laikā veikt tās atjaunošanu. Izstrādāto koncepciju var izmantot citu vērtīgu, apdraudētu senu ēku, bez šobrīd zināmas saglabāšanas un attīstības ieceres, ilgtspējīgai saglabāšanai.

CREATIVE CONSERVATION OF ENGINEERS’ ARSENAL OF DAUGAVPILS FORTRESS
The thesis offer a new, contemporary alternative – economical, friendly, reversible solution for conservation of Daugavpils fortress building. The creative conservation provides opportunity to make historical building available to the public, to use it in exploring, education and recreation, while maintaining both the original substance and all the opportunities to restore it during the favorable economic conditions. Developed concept can be used for sustainable conservation of other valuable, threatened ancient buildings.

Inženieru arsenāls I

Inženieru arsenāls II