Krievijas valsts kara vēstures arhīva fonda materiālu apraksts par Dinaburgas cietoksni

Krievijas valsts kara vēstures arhīva 13130. fonda apraksts. Sagatavojis A.Mahļins