Projektu dokumentācija

2011 – 2013

Projekts: Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana

Projekta koncepcija
Projekta pamatdati
Būvdarbu uzraudzības iepirkums
Grozījumi projektā