Cietoksnis PSRS topogrāfiskajā kartē. M 1: 100 000