Pētnieciskā rekonstrukcija


Helebarde

Helebarde [fr. hallebarde] – kaujas cirvis ar garu kātu un šķēpu galā. [Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots , 274. lpp.]

Ieeja cietoksnī: laikmetu mija mūsdienu skatījumā

Ceļu lokalizācija Dinaburgas cietoksnī (līdz 19. gs. 40. gadiem)

Ceļu sistēma Dinaburgas cietoksnī

Reduītes pētnieciska rekonstrukcija