Pētnieciskā rekonstrukcija


Helebarde

Helebarde [fr. hallebarde] – kaujas cirvis ar garu kātu un šķēpu galā. [Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots , 274. lpp.]

Ieeja cietoksnī: laikmetu mija mūsdienu skatījumā

Ceļu lokalizācija Dinaburgas cietoksnī (līdz 19. gs. 40. gadiem)

Ceļu sistēma Dinaburgas cietoksnī

Reduītes pētnieciska rekonstrukcija

Poternas pētnieciska rekonstrukcija

5. bastiona poterna:

Nikolaja vārtu vizuālā rekonstrukcija

Nikolaja vārtu aizsardzības sistēmas rekonstrukcija

Aizsargsistēma: Mihaila vārti

Mihaila vārtu aizsardzības sistēmas rekonstrukcija

Barjervārtu tilts un tā rekonstrukcija