Cietoksnis PSRS topogrāfiskajā kartē. M 1: 200 000