Lietiskie avoti

Par lietiskajiem avotiem tiek uzskatīti  arheoloģiskie, etniskie materiāli, hidronīmi un toponīmi, priekšmeti, arhitektūras objekti u.tml.


Atklāta pulvernoliktavas drenāžas sitēma