Poterna

Poterna – ieeja būvķermenī; apakšzemes eja, kas savieno fortifikācijas būves.

Pēc DCDC uzskaites Dinaburgas cietoksnī, neskaitot tilta nocietinājumu, ir 17 poternas. Tās ievietotas: Varšavas nocietinājumos (4), valņa bastionos (7) un  kurtīnlunetēs (6).

Poternas pētnieciska rekonstrukcija.

1. bastiona poterna
1. kurtīnlunetes poterna
2. bastiona poterna

2. kurtīnlunetes poterna
3. bastiona poterna
3. kurtīnlunetes poterna
4. bastiona poterna
4. kurtīnlunetes poterna
5. bastiona poterna
5. kurtīnlunetes poterna
6. bastiona poterna
6. kurtīnlunetes poterna
8. bastiona poterna
Varšavas nocietinājumu 1. poterna
Varšavas nocietinājumu 2. poterna
Varšavas nocietinājumu 3. poterna
Varšavas nocietinājumu 4. poterna