Epigrāfika

Epigrāfika ir vēstures speciāla nozare, kas pētī senos uzrakstus uz akmens plāksnēm, klintīm, metāla, māla un citiem izstrādājumiem.


Piemiņas plāksne ģenerālim Jānim Balodim

Foto, teksts, komentāri

Foto, teksts, komentāri

Piemiņas plāksne V.Kihelbekeram pie komandanta mājas

Foto, teksts, komentāri

Plāksne ar uzrakstu 2. krasta lunetē

Foto, teksts, komentāri

Uzraksts eskarpa sienā Konstantīna vārtu tuvumā

Foto, teksts, komentāri

Griestu plāksne ūdenstornī

Foto, teksts, komentāri