Cietoksnis Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģiona nodaļas izdevumā. M 1: 7 500. [Bez gada]

Cietoksnis Valsts zemes dienesta  Dienvidlatgales reģiona nodaļas izdevumā. M 1: 7 500. [Bez gada]