Iedzīvotāju skaits cietoksnī

1848 – Krievijas militāri statistiskais apkskats (1852) fiksēja cietoksnī  9658 iedzīvotājus

1897 –  Krievijas Pirmā tautas skaitīšana cietoksnī fiksēja 4716 iedzīvotājus: 4010 vīriešus un 706 sievietes.

1906 – Vitebskas guberņas apdzīvoto vietu rādītājā cietoksnī fiksēti 317 brīvie cilvēki: 113 vīrieši un 204 sievietes.

1941.-1944 – Cietokšņa teritorijā pēc padomju datiem gāja bojā 45 000 karagūstekņu, savukārt garnizona kapos apbedīti  26 ooo bojā gājušie.

………

2009 – Pēc Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas datiem cietoksnī oficiāli reģistrēti 1299 iedzīvotāji

2012 – Pēc Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas datiem cietoksnī oficiāli reģistrēti 1217 iedzīvotāji