Konferenču, semināru materiāli

*    *    *

Konferenču, semināru un citu sarīkojumu dokumentācija

2011. gada 29. – 30. augustā: Eiropas Nocietināto ideālo pilsētu iniciatīvas konference Daugavpilī.

2011.gada 18.-21.maijs: Starptautiskās pieminekļu un ievērojamo vietu padomes (ICOMOS) zinātniska konference „TUSNAD-2011” cietokšņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas speciālistiem Alba Julijā (Rumānija)

2011.gada 15.februāris: seminārs par cietokšņu apsaimniekošanu Daugavpilī

2011.gada 6.janvāris: UNESCO seminārs Daugavpilī

  • Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas Ingunas Kokinas prezentācija UNESCO seminārā Daugavpilī

2008.gada 29.-30.aprīlis: Starptaustiska zinātniski prakstiska konference “DAUGAVPILS CIETOKSNIS. VĒSTURE. ŠODIENA. NĀKOTNE