Arhīvu fondi

Ф. 641. Двинский военный госпиталь. 1909 – 1917 гг. 153 ед. хр.

Ф. 1297.  Динабургский строительный комитет. 1813 – 1843 гг. 40 ед. хр.

Ф. 13130.  Двинская крепость-склад и подчиненные ей войсковые части и учреждения. 1810 – 1917 гг. 533 ед. хр.

Ф.866. ШТАБ ДВИНСКОЙ КРЕПОСТИ. 1918 – 1919 гг. 39 ед.хр,

Ф.326. Строительные чертежи (коллекция). 1702-1916 гг. 15513 ед.хр.

1498.fonds. Zemgales divīzijas 10. Aizputes kājnieku pulks. 2050 glab.v. 1919-1940

1499.fonds. Zemgales divīzijas 11. Dobeles kājnieku pulks. 1741 glab.v. 1919-1940

1500.fonds. Zemgales divīzijas 12. Bauskas kājnieku pulks. 1484 glab.v. 1919-1940

1501.fonds. Zemgales divīzijas 1. jātnieku pulks. 1426 glab.v. 1919-1940

1527.fonds. Zemgales divīzijas pārvalde (Daugavpils). 1231 glab.v. 1919-1940

4983.fonds. Daugavpils pilsētas dome. 2092. 1794 – 1935

5559.fonds. Daugavpils cietoksnis (Daugavpils, Vitebskas guberņa). 7.glab. v. 1865-1916

Krievijas valsts kara vēstures arhīva fonda materiālu apraksts par Dinaburgas cietoksni