Baznīcas un draudzes

Cietokšņa teritorija ir saistīta ar vairāku reliģisko draudžu vēsturi:

1746.gadā  iesvētīta katoļu baznīca, kas pēc pusgadsimta nokļuva Dinburgas cietokšņa celtniecības zonā.

1835.gadā dibināta luterāņu draudze, kuras dievkalpo­jumiem pielāgoja ēku cietokšņa  teritorijā.

1852.gadā iesvētīta vienticības baznīca par godu Dievmātes Debesbraukšanai. Tā atradās Šūņu ezera krastā. Sakarā ar
esplanādes līnijas pārvietošanu, dievnamu nojauca.


No Daugavpils evanģēliski – luteriskās draudzes vēstures

Par luteriskās draudzes dibināšanu pieņemts uzskatīt 1835.gadu, kad pēc cieokšņa dienējošo lūguma nozīmēts draudzes mācītājs.

Jezuītu baznīca – zudušais Daugavpils dārgums

Mūra baznīcu sāka celt 1737.gadā, ēku iesvētīja 1746.gadā. Pastāv versija, ka baznīcas plāna sākotnējā varianta autors varētu būt tobrīt Jelgavā un Rundālē  strādājošais K.B.Rastreli.  Tomēr lielāka ticamība ir versijai, ka arhitekts ir Karlo Frančesko Rondelli.

Jezuītu baznīca bija nozīmīga pilsētas arhitektūras dominante. Tā ir vēlā baroka Viļņas arhitektūras skolas agrīns paraugs. Tā bija līdzīga vēlāk celtajai Ilūkstes jezuītu baznīcai (nav saglabājusies) un vairākiem dievnamiem Lietuvā.

Otrā pasaules kara beigās Baznīca tika saspridzināta. Kādu laiku tā bija drupās, līdz tās 1951.gadā tika novāktas. Šobrīt baznīcas vietā ir tukšs neapbūvēts laukums.

Informācijas un ilustrāciju avots:  Kaminska, R., Bistere A. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā. Rīga, 2006. 20.-25.lpp.