Baznīcas un draudzes

Cietokšņa teritorija ir saistīta ar vairāku reliģisko draudžu vēsturi:

1746.gadā  iesvētīta katoļu baznīca, kas pēc pusgadsimta nokļuva Dinburgas cietokšņa celtniecības zonā.

1835.gadā dibināta luterāņu draudze, kuras dievkalpo­jumiem pielāgoja ēku cietokšņa  teritorijā.

1852.gadā iesvētīta vienticības baznīca par godu Dievmātes Debesbraukšanai. Tā atradās Šūņu ezera krastā. Sakarā ar
esplanādes līnijas pārvietošanu, dievnamu nojauca.


No Daugavpils evanģēliski – luteriskās draudzes vēstures