Mūsdienu hronika

2014

2014.03.28: Latvijas Būvnieku asociācijas (LBA) konkursa”Gada labākā būve Latvijā 2013″ nominācijā “Restaurācija” pirmo vietu ieguvusi Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa Nikolaja vārtu un tilta restaurācija, ko projektēja SIA “REM PRO”, bet galvenais būvuzņēmējs bija SIA “Ditton būve”.

2014.03.10: Uzsākta 1.krasta lunetes restaurācija

2013

2013.12.20: Ekspluatācijā nodoti Nikolaja vārti, atjaunotais gājēju koka tilts pāri aizsarggrāvim, kā arī atjaunotais Nikolaja ielas posms ar rekonstruētajām un jaunām funkcijām pielāgotajām ēkām

2013.12.14: Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes 1. sēde

2013.09.12: Darbu cietokšņa pārvaldnieka amatā uzsāk Jānis Ostrovskis

2013.09.02: No 2. līdz 15. septembrim Daugavpils cietokšņa bijušā Kara hospitāļa ēkā norisinās teātra festivāls – darbnīca „Telpa – Daugavpils”

2013.08.20: Latvijas Republikas Ministru kabinetā pieņemts zināšanai  informatīvais ziņojums „Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem”

2013.04.24: Atklāts Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

2013.03.22: Latvijas Būvnieku asociācijas ikgadējās skatē “Gada labākā būve Latvijā 2012”  par  labāko jaunbūvi Latvijā atzīta īslaicīgās aizturēšanas vieta Hospitāļu ielā 3, Daugavpilī. Savukārt, nominācijā «Restaurācija» 1.vietu ieguva Marka Rotko Mākslas centrs ar projektu «Artilērijas arsenāla ēkas rekonstrukcija» Mihaila ielā 3, Daugavpilī.

2012

2011

2011.10.27: Dinaburgas cietoksni apmeklē Valsts prezidents Andris Bērziņš.

2011.10.21:  Svinīgā  ceremonijā ielikta kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm Dinaburgas cietokšņa komandanta ēkas- Valsts policijas ēku kompleksa pamatos Komandanta ielā 7.

2011.05.19: Cietokšņa teritorijā pie Mihaila vārtiem uzstādīts informācijas stends

2011.05: Cietoksnī tiek uzņemta filma par Otro pasaules karu

2011.05.02: Par cietokšņa pārvaldnieku iecelts Jānis Dukšinskis – bijušais izglītības darbinieks (Daugavpils pilsētas domes skolu valdes priekšsēdētājs) un politiķis (Saeimas deputāts /2006-2009/), diplomēts fiziķis un matemātiķis.

2011.04.28: Saskaņā ar lēmumu “Par atbalstu projektam “Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana””  (2011.gada 13.maijs) Daugavpils pilsētas domes nolemj piešķirt līdzekļus no pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem projektu realizācijai Ls 16 140 tehniskās dokumentācijas apmaksai. Vienlaicīgi tiek akceptēta projekta „Dinaburgas Cietokšņa Aleksandra vārtu fasāžu daļēja konservācija” īstenošana, kur visu finasējumu veido Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums: LVL 1500,00.

2011.04.29: Svinīgi atklāts restaurētais cietokšņa ūdenstornis.

2011.02.10:  Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu (1 200 000 latu) saņem projekts par M.Rotko centra izveidi Daugavpilī

2011.02.25:   UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā nominācija “Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis” šoreiz netiek iekļauta

2011.01.06:   UNESCO seminārs Daugavpilī. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas Ingunas Kokinas prezentācija

*    *    *

2010

2010.12.31:   Beidzas izvērtēšana nominācijām, kuras iekļautas UNESCO pasaules mantojuma Latvijas pagaidu sarakstā

2010.11.10:   Arhitektūrinženieru kompānija SIA ”Arhis”, uzvarot konkursā, iegūst tiesības izstrādāt cietokšņa Kara hospitāļa ēkas rekonstrukcijas par izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru tehnisko projektu

2010.10.18:   Projekta “Daugavpils Cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksā labiekārtojums un inženiertīklu renovācija” ietvaros veikto būvdarbu dēļ iebraukšana cietokšņa būvdarbu veikšanas laukumā (ārpus dzīvojamās zonas) atļauta tikai ar SIA “Binders” izsniegtajām atļaujām

2010.08.02:    Uzsākta cietokšņa ūdenstorņa restaurācija (Projekts LV – 0093)

2010.06.04.-06: Daugavpils pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils”, kas veltīti Daugavpils 735. dzimšanas dienai un 200 gadiem, kopš tika uzsākti Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa celtniecības darbi. Rīgas ielā apskatāma izstāde “Cietoksnim – 200”

2010.05.13: Daugavpils pilsētas dome nolemj atbalstīt projekta Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” pieteikuma sagatavošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 3. ierobežotās projektu iesniegumu atlases ietvaros.

2010.04.28:   Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments organizē iepazīšanos ar cietokšņa rekonstrukciju

2010.04.26:   Izsludināts atklāts cietokšņa Hospitāļa ēkas rekonstrukcijas konkurss

2010.03.01:   Dinaburgas cietoksnis iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas pagaidu sarakstā

2010.01.11:    Uz cietokšņa ūdenstorņa restaurāciju konkursa kārtā pieteicās trīs celtniecības organizācijas: SIA “Gādība”, SIA “Ditton Būve”, apvienība “Svente Holding SIA” kopā ar AS būvuzņēmumu “Restaurators”

*    *    *

2009
2009.12.30:   Noslēgts līgums ar Daugavpils cietokšņa infrastruktūras būvnieku – ceļu būves firmu SIA „Binders”

2009.12.08:   Izsludināts ūdenstorņa ēkas restaurācijas konkurss

2009.06.01: Uzsākts projekts “Vienā bildē vesels mūžs”

2009.09.22:   Pēc vairākiem pagarinājumiem noslēdzas cietokšņa infrastruktūras renovācijas konkurss

2009.04.17:   Izsludināts konkurss “Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija

2009.03.23:   Parakstīta vienošanās starp Daugavpils pilsētas domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Daugavpils cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija” realizāciju

2009.03.06: Apstiprināts ar donora lēmumu projekts „Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī” (Projekts LV – 0093)

*    *    *

2008

2008.02.15:   Izsludināts konkurss par Daugavpils cietokšņa inženiertehnisko sistēmu rekonstrukcijas un ielu kompleksās labiekārtošanas tehniskais projektu

2008.08.09: Cietoksnī, Arsenālā telpās, skatāma izstāde “Melnbaltā kompilācija”

2008.06.06.-08: Daugavpilī notiek pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils”, kas veltīti pilsētas 730.gadadienai. Domē apskatāma fotoozstāde “Daugavpils cietoksnim – 130”

*    *    *

2007

2007. 06.07 – 10: Daugavpils pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils”, kuru ietvaros notiek sarīkojums  “Pastaiga pa cietoksni” . Arsenāla pagalmā notiek seno tradīciju paraugdemonstrējumi un cietokšņa laukumā militāro orķestru defilē programma

*    *    *

2006

2006.06.16:   Izsludināts konkurss par Daugavpils pilsētas cietokšņa topogrāfijas plāna izstrādi

2006.05.19:   Izsludināts konkurss par Daugavpils pilsētas cietokšņa detalplānojuma izstrādi

*    *    *

2005

2005.10.05: Vispasaules arhitektūras dienā Daugavpils Vienības laikumā izstādīts Dinaburgas cietokšņa makets

2005.07.01:   Izsludināts konkurss Daugavpils cietokšņa ūdens novadīšanas Daugavas hidromezgla rekonstrukcijai

*    *    *

2004

2004.08.04:  Izdots Ministru kabineta rīkojums  Nr.548 “Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un turpmākās izmantošanas koncepcija”

*    *    *

2003

2003.11-2004.02:  Pēc Valsts a/s “VNĪA” pasūtījuma SIA AIG veic cietokšņa teritorijas centrālās daļas apbūves anketēšanu. Inventarizācijas gaitā veikta apbūves elementu konstruktīvā (vizuālā) apsekošana, arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un fotofiksācija objektiem (kopskaitā 44 adreses).

*    *    *

1998

– Objektu kompleksu “Daugavpils cietoksnis” pārņem akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”. Lai sakārtotu teritoriju, nepieļautu vaļņa tālāku sabrukšanu un ēku un būvju bojāšanos, no 1999.gada tiek veikti remonti, izcirsti koki un krūmi, labiekārtota un uzkopta teritorija.

Apkopojums: H.Soms

Lai sakārtotu teritoriju, nepieļautu vaļņa tālāku sabrukšanu un ēku un būvju bojāšanos, no 1999.gada līdz 2003.gadam veikti kārtējie un kapitālie remonti, ūdens novadīšanas sistēmas rekonstrukcijas I pos­ma darbi, izcirsti koki un krūmi, labiekārtota un uzkopta teritorija.