Kartes, plāni

Daugavpils pilsētas 1778. gada plāns un tā fragments. Vēlākā cietokšņa izvietojuma vieta

 

J.Hekeļa 1810. gada projekts [pdf 267 KB}]

 

Second Part of the Overview of the Route Taken by the Staff and Eagle of the 124eme Regiment Infanterie de Ligne from Its Depot at Abbeville, August5th 1811 until April 1813

 

1814. gada plāns [2,52 MB]

 

1819. gada plāns [223 KB]

 

1832. gada plāns [1,17 MB]

 

1846. gada plāns [1,13 MB]

 

1868. gada plāns [2,19 MB]

 

1882. gads.[375 KB]

 

1894. gada karte

 

1914. gada vācu armijas karte

 

1917. gada vācu karte

 

1917. gada karte

 

1924. – 1925. gada Latvijas karte

 

1930 . gada Latvijas karte (1. fragments)

 

1930. gada Latvijas karte (2. fragments)

 

 

1930. gada Latvijas karte (apvienotas lapas)

 

 

1936. gada  karte

 

1943. gada karte

 

1975. gada karte

PSRS militārā karte. 1975. 1: 10 000

 

Padomju laika karte

 

peckara padomju karte

 

1985. gada cietokšņa ūdensapgādes plāns [2.25 MB]

 

1994. gada Daugavpils karte

Daugavpils. Pilsētas plāns. Latvijas pilsētas. 1:25 000. Jāņa sēta, 1994

 

Latgales pilsētas. Daugavpils pilsētas plāns.

Apskates objekti. Vēsture. Informācija tūristiem. LR valsts zemes dienests. Dienvidlatgales reģionālā nodaļa. [bez gada].

 

2010. gada Latvijas autoceļu karte

Latvijas autoceļu karte. 1 : 1 000 000. SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, 2010

 

2013. gada Daugavpils karte

Daugavpils. Pilsētas plāns. 1: 20 000. Jāņa sēta, 2012