Par DCDC

2011. gada 15.februārī darbu uzsācis Dinaburgas cietokšņa dokumentācijas centrs (DCDC), kurā apvienoti domubiedri – pētnieki. Idejas autors ir vēstures doktors, Daugavpils Universitātes asociētais profesors Henrihs Soms.

DCDC grupu veido Henrihs SOMS, Māris GRUNSKIS, Artjoms MAHĻINS, Inguna KOKINA. DCDC  darbā ir iesaistīti vēstures bakalaura, maģistra un doktora studiju programmā studējošie.

DCDC mērķis – apzinot cietokšņa daudzveidīgo mantojumu un aktivitātes cietokšņa restaurācijā un apsaimniekošanā, veidot virtuālu zinātnisku kolekciju, kas sekmētu Dinaburgas cietokšņa integrāciju mūsdienu Eiropas cietokšņu tīklā.

DCDC uzdevumi:

– apzināt, vākt un sistematizēt vēstures liecības (dažādas vēstures avotu grupas un literatūru) par cietoksni ;

– apkopot jaunāko informāciju par aktivitātēm saistībā ar Dinaburgas cietoksni un publicēt to virtuālā vidē;

– veikt cietokšņa vēsturisko izpēti;

– popularizēt cietokšņa izpētes un apsaimniekošanas pieredzi;

– sekmēt sabiedrības, īpaši studējošo, iesaisti cietokšņa aktivitātēs.