Starptautiska konference par Eiropas cietokšņiem

2011. gada 29. – 30. augustā Daugavpils pilsētas domē  notika Eiropas Nocietināto ideālo pilsētu iniciatīvas konference. Tajā piedalījās vairāku Eiropas nocietināto ideālo pilsētu pārstāvji, kuri centās rast  kopīgas intereses, apspriest kopējas iespējamas aktivitātes un turpmāko rīcību plānu.

„Nocietinātās ideālās pilsētas” ir nocietinājumu kultūras mantojuma atsevišķs veids un neatkarīga kategorija. To izveidošana balstījās uz reģionu, infrastruktūras un apdzīvoto vietu aizsardzības militārās stratēģijas 15.-18. gadsimtā, un pilsētu plānošana tika īstenota pēc kara administrācijas instrukcijām un prasībām. Šai kultūras mantojuma kategorijai piemīt ļoti augstā vēsturiskā vērtība, taču tā nav pietiekoši apzināta un reprezentēta tūrisma tirgū, nav attīstīta kā zīmols un tajā ietilpstošie objekti nav apvienoti savā starpā.

Konferencē piedalījās 10 valstu delegācijas – ASV, Rumānija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Čehija, Horvātija, Polija, Vācija, kā arī UNESCO Starptautiskās zinātniskās pieminekļu un ievērojamo vietu padomes ICOMOS Starptautiskās zinātniskās fortifikāciju un militāro objektu komitejas ICOFORT prezidente, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Dalībnieki prezentēja ziņojumus par cietokšņu izpēti un izmantošanu mūsdienās.

Konferences nobeigumā tika parakstīta Daugavpils deklarācija, kura paredz attīstīt jaunu iniciatīvu par ideālajām nocietinātājām pilsētām Eiropā. Deklarācija paredz arī pieredzes apmaiņu cietokšņu izmantošanā. Atsevišķa sadaļa veltīta cietokšņu zinātniskajai izpētei, kurā noteicošā loma ir Universitātēm, tostarp Daugavpils Universitātei.

Iniciatīvas konferenci rīkoja Eiropas nocietinājumu mantojuma Sadarības centrs ECCOFORT (Berlīne, Vācija), Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils Universitāte.

Latgales reģionālā televīzija par konferenci.

Konferences programma

Declaration of Daugavpils

Daugavpils Deklarācija