Redute

Redute [fr. redoute]  – daždažādas ģeometrsikas formas (taisnstūra, kvadrātveida, apļveida) lauka nocietinājums, nocietinājums ar valni un grāvi. Atšķirībā no reduītes, kura izvietota citu lielāku fortifikācijas būvju ietvērumā, redutes ir savrupi nocietinājumi.

Saistībā ar Dinaburgas cietoksni redutes bieži nepamatoti tiek dēvētas par fortiem.   Cietoksnī ir 3 redutes.

1.redute  saglabājusies, ar pārveidojumiem
2.redute  nav saglabājusies
3.redute  saglabājusies daļēji