1.redute

1.redute izvietota cietokšņa dienvidrietumu pusē, mūsdienu Daugavpils – Rīga automaģistrāles tuvumā.  Redutes vaļņa ziemeļu pusē ierīkots ceļš, kas savienoja reduti ar cietoksni. Redutes valnīs bija pielāgots noliktavu vajadzībām.  Redutes iekšējais pagalms izbetonēts.