Ravelīns

Ravelīns [fr. ravelin] – fortifikācijas palīgbūve, trijstūrveida nocietinājums cietokšņa priekšā. [Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots , 2005, 632. lpp.]

Dinaburgas cietokšņa ravelīni:

1. ravelīns

2. ravelīns

3. ravelīns

4. ravelīns Nav saglabājies

5. ravelīns

6. ravelīns