6. ravelīns

Ravelīnu saraksts

6.ravelīns izvietots Mihaila vārtu tuvumā, aizsargā 6.reduīti un 6.kurtīnluneti.  Ravelīna labajā flangā izvietota kordegarde.