Stirna pie Konstatina vārtiem. Foto M.Grunskis

Stirna pie Konstatina vārtiem. Foto M.Grunskis