Vecā tilta balstu atsegšana. 2013. gada novembris. Foto A. Mahļins

Vecā tilta balstu atsegšana. 2013. gada novembris. Foto A. Mahļins