Notekgrāvja ierīkošana. 2013. gada septembris. Foto A. Mahļins

Notekgrāvja ierīkošana. 2013. gada septembris. Foto A. Mahļins