Notekgrāvja ierīkošana. 2013. gada augusts. Foto A. Mahļins

Notekgrāvja ierīkošana. 2013. gada augusts. Foto A. Mahļins