Nikolaja vārtu dienvidu fasāde. 2012. gada novembris. Foto A. Mahļins

Nikolaja vārtu dienvidu fasāde.  2012. gada novembris. Foto A. Mahļins