Nikolaja vārtu dienvidu fasāde. 2000. gads. Foto J. Kivriņš

Nikolaja vārtu dienvidu fasāde.  2000. gads. Foto J. Kivriņš