Nikolaja vārtu dienvidu fasāde. 2013. gada novembris. Foto A. Mahļins

Nikolaja vārtu dienvidu fasāde.  2013. gada novembris. Foto A. Mahļins