Pa dambi ceļā uz cietoksnii. 20. gs. 30. gadu foto.

Pa dambi ceļā uz cietoksnii. 20. gs. 30. gadu foto.