2013: Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” objekti