Ieja drenāžās galerijā, pēc aizmūrēšanas un aprakšanas, var redzēt atstāto ventilācijas cauruli. Foto M. Grunskis, 2012.08.12.

Ieja drenāžās galerijā, pēc aizmūrēšanas un aprakšanas, var redzēt atstāto ventilācijas cauruli. Foto M. Grunskis, 2012.08.12.