Pēc betonēšanas darbiem. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs

Pēc betonēšanas darbiem. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs