Sienas fragments no ieejas labās puses. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs

Sienas fragments no ieejas labās puses. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs