Formas ielikšana. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs

Formas ielikšana. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs