Mikroiegruvumi. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs

Mikroiegruvumi. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs