Savienojuma eja starp galerijām. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs

Savienojuma eja starp galerijām. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs