Nogulumu slānis. Pēc betonēšanas darbiem. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs

Nogulumu slānis. Pēc betonēšanas darbiem. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs