Sistēma pirms betonēšanas. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs

Sistēma pirms betonēšanas. Foto M.Grunskis, 2012.gada jūlijs