Tērauda lielgabals uz dzelzs lafetes. Foto H.Soms, 2012

Tērauda lielgabals uz dzelzs lafetes. Foto H.Soms, 2012