Plāksne ar uzrakstu. Foto M.Grunskis

Plāksne ar uzrakstu. Foto M.Grunskis