Plāknes izvietojums. Foto M.Grunskis

Plāknes izvietojums. Foto M.Grunskis