Tērauda lielgabals 1. oficieru ielā. Foto M. Grunskis, 10.04.2010.

Tērauda lielgabals 1. oficieru ielā. Foto M. Grunskis, 10.04.2010.