Tērauda lielgabals 1. oficieru ielā. Foto M. Grunskis, 04.07.2012.

Tērauda lielgabals 1. oficieru ielā. Foto M. Grunskis, 04.07.2012.