8. bastions. Akmeņi ar iecirstām zīmēm eskarpa sienā. Foto H.Soms

8. bastions. Akmeņi ar iecirstām zīmēm eskarpa sienā. Foto H.Soms