7. bastions. Iekšskats. Foto H.Soms, 2010

7. bastions. Iekšskats. Foto H.Soms, 2010