7. bastiona kreisās fases un kreisā flanga stūris. Foto M. Grunskis, 2010.03.28.

7. bastiona kreisās fases un kreisā flanga stūris. Foto M. Grunskis, 2010.03.28.